Příspěvek na bydlení

příspěvek na bydlení
zdroj: pixabay.com

Příspěvek na bydlení je sociální dávka, která nenáleží každého. Jestliže máte hluboko do kapsy, tak se v našem článku můžete přesvědčit, zda se vám vyplatí o tento příspěvek požádat a zda vůbec máte šanci ho získat. Jeho výše je velmi variabilní. Závisí například na místě bydliště, způsobu bydlení nebo na vašich příjmech.

Kdo si přilepší a získá příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení se využívá pro krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s minimálními příjmy. Rozhodným obdobím pro získání příspěvku je čtvrtletí, za který se počítají vaše příjmy.

Abyste příspěvek na bydlení získali, musí vaše náklady na bydlení představovat více než 30 % z vašeho příjmu (v Praze 35 %). Zároveň je těchto 30 % příjmů nižších než příslušné normativní náklady na bydlení, které stanovuje zákon. Nezáleží ale na tom, zda bydlíte v nájmu nebo zda je byt či rodinný dům ve vašem vlastnictví.

Při zkoumání nároku na příspěvek na bydlení se berou v potaz všechny osoby, které zde mají hlášený trvalý pobyt a není tedy podstatné, zda žijí se žadatelem ve společné domácnosti.

Jak požádat o příspěvek na bydlení

Žádost o příspěvek na bydlení můžete podat elektronicky na předepsaném formuláři nebo osobně na pobočce příslušného úřadu práce. Místně příslušný je vám ten úřad práce, který spadá do stejné oblasti jako váš trvalý pobyt.

K žádosti si připravte průkaz totožnosti, doklad o čtvrtletním příjmu a o nákladech na bydlení, nájemní smlouvu (pokud bydlení není vaše) nebo rodný list dětí (jestliže s vámi sdílí domácnost děti mladší 15 let).

Výše příspěvku na bydlení

Výše příspěvku na bydlení je velmi individuální. Vyplatí se vám proto zeptat se na něj přímo na příslušném úřadě nebo využít některou z internetových kalkulaček a výši si zde konkrétně spočítat. Výše vychází ze životního minima.

Například pokud v domácnosti v obci nad 100 000 obyvatel žijí dvě osoby, jejichž příjem za čtvrtletí činí 20 000 Kč a výše nájemného je 18 000 Kč, tak získají do státu měsíční příspěvek na bydlení ve výši 2 945 Kč.