Nájemní smlouva

nájemní smlouva
zdroj: pixabay.com

Nájemní smlouvou vzniká vztah mezi nájemcem a pronajímatelem. Jestliže chcete, aby vaše nájemní smlouva byla opravdu „neprůstřelná“, vyplatí se její úpravu nalézt na internetu. Obě zúčastněné strany mají sice práva a povinnosti, vyplývající již z příslušné legislativy, většinu detailů je však lepší si upřesnit v nájemní smlouvě. Ta pak do budoucna zabrání případným sporům.

Nájemní smlouva podle nového občanského zákoníku

Nájemní smlouvu upravuje občanský zákoník a ten „straní“ spíše nájemci, který je v zákoně považován za slabší stranu. Díky této zákonné úpravě si tak může nájemce dovolit téměř cokoliv a pronajímatel musí jenom přihlížet, aniž by mohl nájemníka jakkoliv postihnout. Mnoho lidí si tak dnes pečlivě rozmyslí, zda budou byt pronajímat. Pokud ano, zvolí adekvátní cenu, která jim případně vykompenzuje jejich újmu.

Náležitosti nájemní smlouvy

Nájemní smlouva má sice ze zákona stanovené povinné náležitosti. Nakonec se však její konečnou podobu vyplatí zkonzultovat s právníkem, který vám k této problematice řekne více. Ve smlouvě musí být jasně definovány obě smluvní strany, předmět nájmu – tedy přesné označení bytu/domu nebo jiných prostor, výše nájemného včetně informací o splatnosti a způsobu úhrady a také doba nájmu, jelikož nájemní smlouva může být uzavřena na dobu určitou i neurčitou.

Nájemní smlouva řeší práva a povinnosti nájemníka

Velkou část nájemní smlouvy by měly představovat práva a povinnosti nájemníka. Například pokud nechcete, aby ve vašem bytě měl místo podnikání nebo aby zde choval zvířata, dá se to již ve smlouvě upravit tak, aby k oběma těmto činnostem potřeboval váš souhlas.

V nájemní smlouvě je také dobré pečlivě popsat vybavení bytu – co vše vybavení zahrnuje a v jakém stavu je zařízení bytu. Dejte si například pozor na to, že nelze někomu pronajmout pouze část bytu, vždy ho tak musíte pronajímat celý. Do smlouvy je dobré uvést celkovou podlahovou plochu, není to však podmínkou. Pokud je však výše nájemného stanovena s ohledem na tuto plochu, je to určitě vhodnější.